pic1

"Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale wszystko bez bezpieczeństwa jest niczym"

(K. Neuman)

Witam na stronie internetowej przeznaczonej dla studentów i wszystkich interesujących się administracją publiczną, bezpieczeństwem oraz instytucjami bezpieczeństwa. Strona przeznaczona jest głównie dla studentów PWSH "Pomerania" w Chojnicach. Mam też nadzieję, że studenci innych uczelni znajdą coś interesującego. Może dzięki temu studiowanie stanie się przyjemniejsze, a kontakt z wykładowcą łatwiejszy.

dr Janusz Gierszewski
Id osoby: 212292
Dyscypliny KBN: nauki o polityce
Specjalności: terroryzm, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo społeczne
Miejsca pracy: Aktualne:
PWSH Pomerania w Chojnicach Katedra Nauk o Bezpieczeństwie adiunkt

Zainteresowania naukowe:

 • samorząd terytorialny,
 • forma działalności administracji publicznej, a zwłaszcza instrumentów bezpieczeństwa porządku publicznego,
 • prawno historyczne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku w Polsce,
 • problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa(specjalizacja - bezpieczeństwo społeczne),
 • zagrożenia bezpieczeństwa państwa(niemilitarne).

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (Wydział Nauk Humanistycznych)- magister filologii polskiej ("Autotematyzm w poezji Tadeusza Różewicza")
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie- oficer policji (1992)
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji) - dyplom studiów podyplomowych "Przestępczość zorganizowana"
 • Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa i Administracji)- dyplom studiów podyplomowych "Kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzeń drogowych"
 • Politechnika Koszalińska (Wydział Zarządzania)- dyplom studiów podyplomowych " Zarządzanie firmą i marketing"
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych)- stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce ("Polityka walki ze współczesnym terroryzmem islamskim")
 • ukończone liczne warsztaty, kursy, szkolenia, m. in. Szkolenie Tempus II- bis (moduł V). Przygotowanie Policji do współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
 • Legionowo, absolwent Europejskiego Studium Zarządzania dla Kadry Kierowniczej, praktyki w Niemczech i Holandii,

Nauka

Działalność dydaktyczna

Publikacje

Materiały pomocnicze

Wykłady

Skrypty i materiały pomocnicze

Prezentacje

Karta przedmiotu(sylabus)

Zagadnienia egzaminacyjne

Komunikatybook Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski:

Przez wiele lat w badaniach naukowych i literaturze przedmiotu pokutował sposób postrzegania bezpieczeństwa przez pryzmat zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych państwa. Umykała zaś dość istotna kwestia społecznego wymiaru bezpieczeństwa. Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego. Autor posiada już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmuje bowiem ważne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju. Jest to podręcznik skierowany do szerokiego kręgu Czytelników zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, przede wszystkim do studentów kierunków studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe.book
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu

Prof. zw. dr hab. inż. Waldemar KITLER Akademia Obrony Narodowej w Warszawie:

Monografia autorstwa dr. Janusza Gierszewskiego podejmuje niezwykle ważną problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarówno ze względu na zmianę współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, jak i konieczność zapewnienia nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w państwie demokratycznym. Nie bez znaczenia jest również fakt przyjęcia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz przyjęcie nowej formuły funkcjonowania UE w Przestrzeni Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości. Z uwagi na powyższe, a także i na to, że nie ma nadal w polskim piśmiennictwie naukowym wielu prac, które by tę problematykę podejmowały całościowo, każde dzieło w tym zakresie godne jest poparcia.book
Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego

Monografia jest dojrzałą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i cennym uzupełnieniem literatury naukowej nauk o bezpieczeństwie.

Kontakt

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji,
PWSH Pomerania w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10
pok. 101, e-mail janusz-gierszewski@wp.pl,
Tel. (52) 334 28 87; Fax (52) 334 28 8; tel.kom. 606 814 708
Dyżury i konsultacje: Informacje na stronie wydziałowej (e-dziekanat)

LISTA PUBLIKACJI

 1. Ekspansja Al-Kaidy po 11 września 2001 roku, w: Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, red. M.J. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski, Gdańsk 2009
 2. Firmy ochrony jako komercyjne organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych podmiotów w: Logistyka- Komunikacja-Bezpieczeństwo. Wybrane problemy, red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski, Gdynia 2009 s. 171-185 (ISBN 978-83-61505-04-4)
 3. Unia Europejska w walce z terroryzmem, red. J. Knopek, w: Acta Pomerania nr 2, 2009.
 4. Policja w walce z terroryzmem, w: Policja a zagrożenia globalne, red. A. Misiuk, J. Gierszewski, ZN PWSH Pomerania 2010, s. 62-97. (ISBN 978-83-62097-06-7)
 5. Przestępstwa z nienawiści. O źródłach terroryzmu. „Terroryzm. Zagrożenia-Prewencja-Przeciwdziałanie” nr 1/2010 oraz [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, nr 13 (Bezpieczeństwo, nr 1), Gdynia 2010; s.60-70; ISSN 1428-7889.
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie gminy, red. W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo, Warszawa 2010 t. II (ISBN 978-83-7523-096-3) s. 34-45
 7. Kompetencje samorządu gminnego w zakresie porządku publicznego, red. T. Maciejewski, J. Gierszewski, Z problemów administracji. Administracja publiczna. s. 157-177, Chojnice 2010 (ISSN 2080-6183, ISBN 978-83-62097-11-1).
 8. Postrzeganie bezpieczeństwa na podstawie przeglądu definicji, w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Warszawa 2010 t. 1 (ISBN 978-83-7523-114-4), s. 88-99.
 9. Postrzeganie bezpieczeństwa w świetle badań ankietowych studentów, w: Zeszyty Chojnickie, red. J. Knopek 2010 (24).
 10. Rola prewencji kryminalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce na przykładzie rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, (współautor), w: Prevencia kriminality- vyzva spolocnosti, Bratysława 2010, (ISBN 978-80-8054-508-6), s. 17-39.
 11. Managing the countrysafety in the light of modern threats, Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика, О. ЗАПОРОЖЕЦЬ i in., Київ 2011, (ISBN 978-611-01-0225-4), s. 151-161
 12. Pozamilitarne ogniwa ochronne i ich miejsce w systemie obronnym, M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (red.), Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, Gdynia 2011, s. 49-67. (ISBN 978-83-61505-80-8).
 13. Rola administracji samorządowej w procesie zarządzania rozwojem lokalnym, w: Public Menagment. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, J. Wołejszo, A. Letkiewicz (red.), Szczytno 2011, s.181-196. (ISBN 978-83-7462-295-0) oraz Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, W. Kieżun, A. Letkiewicz, J. Wołejszo, (redakcja naukowa), Szczytno 2011, s.427-444, ISBN 978-83-7462-302-5, ISBN 978-83-7462-295-0
 14. Kompetencje i zadania samorządu powiatowego w działaniach na rzecz lokalnego bezpieczeństwa, w: Acta Pomerania (3), T. Maciejewski, T. Biernat, J. Gierszewski (red), Chojnice 2011, s. 13-30. (ISBN 978-83-62097-26-5)
 15. Social Security as an Element of Local Politics, w: Vyznam 1'udskeho potencialu v regionalnom rozvoji 2. Roćnik red. J. Vitovska 2, Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoji (EEDA) 2011 s. 58-68 (ISBN 978-80-970277-8-0; EAN 9788097027780)
 16. Amerykańska strategia walki z terroryzmem międzynarodowym po 11 września 2011 roku, w: Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, (red. naukowa) Jacek Pawłowski, Warszawa 2011, s. 218-230. (ISBN 978-83-933009-2-1)
 17. Wyodrębnienie Policji spośród innych władczych funkcji administracji publicznej [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, nr 17 (Prawo, nr 2), Gdynia 2011; s.128-141; ISSN 1428-7889.
 18. Social threats to social security,[w:] Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. Науково-технічний збірник. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 8-9 червня 2011p.), Основа, Київ 2011; s.433-442; ISBN 978-966-699-639-1
 19. Społeczne zagrożenia (social security) bezpieczeństwa państwa [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, T.2, pod red. L. Grochowskiego, A. Letkiewicza i A. Misiuka, Wyd. WSPol., Szczytno 2011, s.281-290; ISBN 978-83-7462-307-0;
 20. Terroryzm a międzynarodowe prawo humanitarne, w: Z problemów bezpieczeństwa. Prawa człowieka. (red. naukowa) T. Jasudowicz, J. Gierszewski, P. Zientkowski, Zeszyty Naukowe PWSH Pomerania, Chojnice 2012; s. 217-231; ISBN 978-83-62097-39-5, ISSN 2080-6183.
 21. Security Policy of the USA after the Cold War, w: Security Forum 2012, Zbornik prispektov z V. Medzinarodnej vedeckej konferencie, t. I, Univwrzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2012, s. 379-396, ISBN 978-80-557-0331-2.
 22. Public relations w działaniach administracji publicznej (wizerunek lokalnej policji), w: Public menagment 2012. Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych, W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko, Warszawa 2012, s. 209-233, ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-182-3
 23. Przestępstwa stadionowe jako akty przemocy motywowane nienawiścią, [w:] Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, pod red. W. Pływaczewskiego i B. Wiśniewskiego, Wyd. WSPol., Szczytno 2012; s.23-37; ISBN 978-83-7462-289-9;

Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą (od 2008 roku)

2012

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paradygmat Jutra "Kapitał ludzki w świecie mediów", VIII ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja dla Bezpieczeństwa w XXI wieku "Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku", Gdańsk 18-20 kwietnia 2012, Referat: Aksjologia bezpieczeństwa społecznego
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa PUBLIC MANAGEMENT 2012, Społeczne Aspekty Funkcjonowania Organizacji Publicznych, Warszawa 9-11 maja, Referat: Public relations w działaniach administracji publicznej;
 • Konferencja Naukowa. Europa, Edukacja, Kultura, Bezpieczeństwo, Edukacja- szkoła i uczelnia w XXI wieku. AMW w Gdyni, Gdynia, 27-29 września 2012 roku. Referat: Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii konfliktu;
 • II Konferencja Naukowa FORUM BEZPIECZEŃSTWA. Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona infrastruktury krytycznej, AMW w Gdyni i Wyższa Szkoła Policji, Jastarnia 17-19 października 2012 roku,

2011

 • X international Scientific and Methodological Conference «Safety of Human Life and Activity – Education, Science, Practice» "Continuous Education in Safety of Human Activity – new paradigm " 17-19, March 2011 Kyiv, Ukraine Ref.: Managing the countrysafety in the light of modern threats
 • V Międzynarodowa Konferencja Policyjna. Warszawa 13-14 kwietnia 2011. Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bezpieczeństwo w Administracji i Biznesie we współczesnym Świecie. Jurata 26-27 maja. Ref.: Pozamilitarne ogniwa ochronne w systemie obronnym państwa.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Menagment. Funkcjonowanie Organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. Szczytno 1-3 czerwca. Ref. Rola administracji samorządowej w procesie zarządzania rozwojem lokalnym.
 • I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie. Szczytno 15-16 czerwca 2011 r. Ref. Społeczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna – „Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства”- Міжнародна Академія Безпеки Життєдіяльності (МАБЖД – International Academy of Life Protection), Академія Муніципального Управління (АМУ- Municipal Government Academy), Державний Екoнoмiкo-Тeхнoлoгічний Університет Tpaнспoртy, Kijów (Ukraina) 8-9 VI 2011.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Vyznam 1'udskeho potencialu v regionalnom Rozvoji. 22-24 sierpień Dudince Słowacja
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego „Bezpieczeństwo 2011”. Referat: Bezpieczeństwo społeczne i jego mierniki.
 • 17-18 listopada AON Warszawa.
 • Referat: Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej na pograniczu chojnicko-człuchowskim. Wygłoszony publicznie na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Człuchowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie, 29 listopada w Człuchowie

2010

 • „Prevencia kriminality- vyzva spolocnosti’ Bratysława. Akademia Policajneho zboru w Bratislave. 22 .04.2010., referat: Rola prewencji kryminalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce na przykładzie rządowego programu „Razem Bezpieczniej”
 • I Ogólnopolska Konferencja, Administracja publiczna, Chojnice 27-28.01.2010, referat: Kompetencje samorządu gminnego w zakresie porządku publicznego.
 • Public menagment. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych. AON w Warszawie, 20-21 maj, referat: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem na poziomie gminy.
 • „Przestępczość stadionowa – zapobieganie, zwalczanie i współpraca właściwych organów”, WSPol. Szczytno, 24 – 25 maj 2010 r. Wygłoszenie referatu: Przestępstwa stadionowe jako akty przemocy motywowane nienawiścią.
 • Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. Warszawa AON 17-18.11, referat: Postrzeganie bezpieczeństwa w świetle badań.
 • Zwalczanie wykroczeń, WSPol. W Szczytnie, 23-24 listopada, referat: Współpraca Policji i straży gminnych w zakresie ujawniania i zwalczania (wybranych) wykroczeń.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Szkolnictwo wyższe w Polsce i Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju. 13-15.10 Gdańsk, referat: Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2009

 • III Konferencja Naukowa, Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk 6 -7. 11.2009, referat: Regionalne programy profilaktyki społecznej a przestępczość w regionie.
 • II Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny, Ku dobrej szkole, Szczecin 19-21.10.2009 r.
 • I Kongres Politologii, Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie ,Warszawa 22-24. 09.2009, referat: Rola policji w zwalczaniu terroryzmu.
 • Konferencja Naukowa, Chojnice -UE: proces integracji z lokalnego punktu widzenia, Chojnice 19 maja 2009, referat: Unia Europejska w walce z terroryzmem międzynarodowym.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Bezpieczeństwo w administracji i biznesie w warunkach kryzysu gospodarki światowej, Jurata 14-16 maj 2009, referat: Firmy ochrony, jako podmioty zarządzania bezpieczeństwem.

2008

 • Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Gdynia 11-12.10.2007 r., referat: Ekspansja Al-Kaidy po 11 września 2001 roku,

Konferencje naukowe - organizacja

 1. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Seminarium Naukowego – „Vino a človek” – Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej, Buč (Słowacja) 22–23 IV 2010
 2. Organizator Konferencji „Administracja publiczna” (Chojnice 23-24 I 2010)
 3. Organizator I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on topic: Adaptability of graduates o higher schools on labour market –chances and challenges, PWSH Pomerania Chojnice / Jerzmionki near Kamień Krajeński 23-24.05. 2011
 4. Członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Analýza dôsledkov finančnej krízy a perspektívy ďalšieho vývoja na svetových trhoch; Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej; Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratysława (Słowacja) 24 VI 2010
 5. I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie. Szczytno 15-16 czerwca 2011 r. Moderator panelu: Społeczny wymiar bezpieczeństwa
 6. Członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Význam ľudského potenciálu v regionálnom Rozvoji, Dudince (Słowacja) 22-24 septembra 2011
 7. Członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej Únii, 11-13 oktobra Bački Petrovac 2012
 8. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Security Forum Cracow 2012”; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej (Słowacja), Kraków 8-9 XI 2012.
 9. Członek Rady Programowej III Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji” [ Znaczenie potencjału ludzkiego w rozwoju regionalnym]; Východnoeurópska Agentura Pre Rozvoj n.o. v Podhájskiej, Podhájska (Słowacja) 22-23 XI 2012.
 10. złonek Komitetu Naukowego, Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem, Edycja 2012, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w teorii i praktyce, Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Logistyki Uniwersytetu Tomasza Baty w Żylinie 29-30.11.2012 Poznań

Recenzje

Dorobek praktyczny

 • Biegły sądowy z zakresu kryminalistyki: rekonstrukcja wypadków drogowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (1996-2007).
 • Służba w Policji (1990 - 2008), w tym 16 lat na stanowiskach kierowniczych: w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach (Naczelnik Wydziału Policji Kryminalnej 1992 1999, Komendant Powiatowy Policji 1999-2008)
 • Członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach (1994-1998).
 • Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Chojnickiego (2000-2008).
 • Dziekan Wydziału Administracji PWSH Pomerania w Chojnicach (X 2008).
 • Rektor PWSH Pomerania (X 2009- nadal).
 • Adiunkt Katedry Nauk o Bezpieczeństwie.

Opublikowane artykuły do ściągnięcia

Amerykańska strategia walki z terroryzmem międzynarodowym po 11 września 2001 roku.

Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym.

Pozamilitarne ogniwa ochronne państwa i ich miejsce w systemie obronnym.

Unia Europejska w walce z terroryzmem międzynarodowym.

Uwagi do Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014.

Uwagi do Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tom 2.

Recenzja: J. Piwowarski, P. Pajorski, Wybrane zagadnienia terroryzmu lewackiego.

Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii systemów.

REFERATY I WYSTĄPIENIA

Copyright © 2012 tadeitto. All Right reserved. Please contact tadeitto@gmail.com for more informations.